Colofon

Idee en samenstelling

Karolien Hupkes en Brenda Beumer

Uitgegeven door
Karolien Hupkes en Brenda Beumer
in samenwerking met Uitgeverij Hermans

Fotografie
Brenda Beumer Fotografie

Teksten
Ellen van Minnen - Prins

Grafische vormgeving
Studio Hiddink

Druk
Bij JD

ISBN
978-94-92108-19-7